Landmeter Jeroen Willems

Info

Opmetingen (Topografisch – Juridisch)

 • Perceel- en constructiemetingen
 • Hoogtemetingen
 • Grensbepaling
 • Afpalen en uitzetten van grenzen en constructies
 • Prekadastratie (aanvraag referentienummer en gereserveerde perceelnummers)
 • Planopmaak voor basisaktes (inclusief verdeling van de 1000sten)
 • Muurovernames

Advies stedenbouw & Ruimtelijke planning

 • Project- & bouwcoördinatie

Verkavelingen

 • Voorbespreking met openbare besturen en nutsmaatschappijen
 • Opmaak ontwerp (met of zonder wegenis)
 • Dossiersamenstelling, indienen en opvolgen omgevingsvergunningen
 • Administratie (boscompensatie, afbraakvergunning, archeologienota, …)
 • Uitzetten loten en bouwlijnen
 • Wegenis- en rioleringsontwerp

Schattingen – Waardebepaling (volgens VLABEL charter)

 • Aan- en verkoop van onroerende goederen
 • Advies en waardebepaling bij echtscheidingen, nalatenschap en hypothecaire lening
 • Inbreng of verdeling in vennootschap

Contact

Jeroen Willems
Beëdigd Landmeter-Expert (LAN101440)
M: 0479/58.56.95
E: Info@land-expert.be
W: www.land-expert.be